MapInfo RouteFinder

Řešení pro tvorbu spádových oblastí a výpočet vzdáleností

MapInfo RouteFinder je nadstavbová aplikace pro MapInfo Pro určená k optimalizaci trasy pro jedno vozidlo a k tvorbě spádových oblastí. Ty jsou tvořeny na základě přesných silničních sítí a jsou tak neporovnatelně přesnější než oblasti vytvořené na základě vzdušné vzdálenosti.

MapInfo RouteFinder
Tvorba spádových oblastí

Aplikace umožňuje tvořit spádové oblasti z jednoho nebo více výchozích bodů, a to jak na základě doby jízdy (isochrony), tak vzdálenosti (isodistance). Další funkcionalitou je možnost rozdělení zájmového území na sektory podle nejkratší vzdálenosti nebo doby jízdy (např. regiony pro obchodní zástupce apod.).

Výpočet trasy pro jedno vozidlo

RouteFinder umožňuje vypočítat trasu z bodu A do bodu B přes jakýkoliv počet průjezdních bodů, včetně možnosti návrhu optimálního pořadí zastávek. Je možné využívat více různých vozidel, kterým lze nastavit rozměry, hmotnost a průměrné náklady za provoz. Uživatel může také počítat maticové tabulky vzdáleností, nebo k bodovým objektům naplnit nejbližší objekt z jiné vstupní tabulky.

Nastavení silniční sítě

RouteFinder umožňuje nastavit dodržování jednosměrek, zákazu otáčení nebo zákazu odbočení, pokud silniční síť tyto informace obsahuje. Pro plánování trasy velkého vozidla je možné využít rozměrová a váhová omezení na jednotlivých úsecích silnic. Dále je možné se při plánování trasy vyhnout placeným úsekům a také zcela individuálně nastavit několik kategorií obsahující vybrané úseky silnic, které pro plánování konkrétní trasy nebudou využity.

Topologická kontrola dat
Aplikace RouteFinder umožňuje pro výpočty používat vlastní silniční sítě. RouteFinder disponuje skupinou nástrojů, určených ke kontrole a opravě topologických chyb v silniční síti.

Ukázka prostředí

Aplikace MapInfo RouteFinder je nadstavbovou aplikací pro MapInfo Pro. V rámci programu má vlastní menu, ve kterém uživatel najde všechny funkce. Tvorba a zobrazení spádových oblastí, tras i maticových tabulek vzdáleností probíhá v rámci programu MapInfo Pro.


MapInfo RouteFinder

Spádové oblasti je možné vytvářet z jednoho nebo více výchozích míst, a to jak podle časové dostupnosti v minutách, tak podle vzdálenosti v kilometrech. Pro nastavení rychlostí je možné využít až 32 tříd, nebo použít reálné historické rychlosti (pokud je podkladová silniční síť obsahuje).


MapInfo RouteFinder

Tvorba přirozených spádových regionů pro několik výchozích bodů může být prvotním krokem při návrhu regionů obchodních zástupců. Výsledné zóny je pak možné dále upravovat a ladit v programu MapInfo Pro, například pomocí funkce redistriktování.

Specifikace

Mapové podklady - silniční síť

Aplikace MapInfo RouteFinder je standardně dodávána bez podkladové silniční sítě, disponuje však jednoduchou funkcionalitou na tvorbu vlastního síťového grafu přímo z tabulky ve formátu MapInfo.

Zákazníkům, kteří nevlastní žádné použitelné silniční sítě, jsme schopni nabídnout výhodné kombinace softwaru a dat, které budou odpovídat požadovanému detailu a zamýšlenému použití aplikace RouteFinder. Aplikace umožňuje využívat při výpočtu také mapové podklady obsahující informace o historických rychlostech (pokud je silniční síť obsahuje). Uživatel si pak může zvolit, zda pro optimalizaci použije tyto historické rychlosti, nebo své vlastní nastavení rychlostí pro jednotlivé třídy silnic.

Systémové požadavky

Aplikace RouteFinder je nadstavbovou aplikací programu MapInfo Pro a je možné ji spouštět a provozovat pouze v prostředí tohoto programu.
Podporované operační systémy
  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7
Požadavky na MapInfo Pro

MapInfo Pro verze 10.0 a vyšší (32 bitová verze RouteFinderu)

MapInfo Pro verze 15.2.2 a vyšší (64 bitová verze RouteFinderu)

Požadavky na hardware

Procesor: výkonný procesor 3,0 Ghz

RAM: dle počtu linků v síťovém grafu; minimálně 5MB RAM na každých 100000 linků