Transformace dat

Z důvodu diferenciace používaných aplikací na tvorbu, úpravu a uložení prostorových dat (ArcGIS, MapInfo, AutoCAD, Microstation, MS SQL Server,...) používají dnes společnosti data v různých formátech (SHP, TAB, DWG, DGN, ...) a souřadnicových systémech. Bariéry vzniklé touto diferenciací odstraníte pomocí řešení FME. Jedná se o kompletní řešení (nejen) na převod mezi datovými formáty a souřadnicovými systémy.

Typické úlohy

Převod dat

Převod dat z formátu A do formátu B je první a základní úlohou, kterou očekáváme od každého převodníku. V ideálním případě (asi tak v 5% případů) proběhne převod někde v pozadí a uživatel pouze zmáčkne spouštěcí tlačítko. Ve většině případů je ale nutné parametry převodu dodatečně nastavit. Proto potřebujete nástroj, který dokáže převést data automaticky a zároveň umožní uživateli zásah do struktury převáděných dat.

Nejedná se jen o nastavení podoby vstupu a výstupu, typicky například převod souboru z formátu SHP v souřadnicích S-JTSK do formátu DGN v souřadnicích WGS84. S výslednými daty ještě musíte často pracovat - plnit atributy, protínat objekty s jinými vrstvami atd. Toto všechno může proběhnout už během převodu.

Automatizace převodů

Pokud už nějaká data převádíte, automatizace je důležitým parametrem při jakémkoliv převodu dat. Málokterá firma si dnes může dovolit člověka, který se bude specializovat pouze na převody. Proto je potřeba, aby převod probíhal co nejvíce automaticky. Automatizovat je možné například:

 • Úpravu dat během převodu (změna atributů, prostorové operace s vektorovými daty- overlay algebra, úprava rastrů,...).
 • Opakované použití navrženého schématu převodu na jiných datech.
 • Hromadné převody dat.
 • Nastavení času spuštění převodů.
 • Automatizace vyřizování požadavků na data pomocí serverového systému.
Automatizace procesů převodu

Validace dat

Při správě databáze je velice důležité udržet ji konzistentní z hlediska kvality dat. Struktura jednotlivých tabulek se dá řídit přímo na úrovni databáze. Udržet kvalitu obsahu tabulek je složitější, proto je potřeba mít kontrolu nad jednotlivými zdroji dat, ze kterých se obsah databáze tvoří.

Pomocí převodníku FME můžete nastavit účinné filtry, co se může do kterých sloupců plnit. Zároveň pomocí něj můžete zkontrolovat obsah už existující databáze, nebo balíku jednotlivých souborů - například množství výkresů ve formátech DWG nebo DGN, které musejí podle zadání splňovat určité parametry. Výsledek kontroly může mít různé podoby - report v Excelu, nebo například chybové objekty ve zvláštní vrstvě výkresu.

Sdílení dat

Pokud spravujete databázi nebo balík dat, který potřebujete distribuovat mezi své zaměstnance nebo zákazníky, jistě řešíte, jak to provést s co nejnižšími náklady. Při distribuci dat v rámci firmy se data většinou ukládají do předem definovaného úložiště.

Různí koncoví uživatelé ale mají různé softwarové vybavení, takže je nutné někomu poskytnout data ve formátu pro GIS (SHP, TAB, KML,...), jinému ve formátu pro CAD systémy (DGN, DWG, DXF,...) a někomu například jako PDF nebo obrázek.

Sdílení dat

Pokud svá data distribuujete koncovým uživatelům mimo vaši organizaci, je možné pomocí softwaru FME data sdílet automaticky pomocí serverového řešení. Uživatel si buď ze seznamu, nebo přímo na mapě vybere, o jaká data má zájem. Potom si v internetovém rozhraní zvolí datový formát a souřadnicový systém. Server na pozadí požadavek zpracuje a zašle uživateli mailem odkaz na stažení dat. Do rozhraní lze doplnit i platbu za data, takže systém se dá bez problémů použít i na distribuci dat zákazníkům formou e-shopu.

Odvětví

Veřejná správa

 • Automatická kontrola CAD výkresů
 • Sdílení centrálních dat na nižší úrovně státní správy
 • Nutná návaznost na produkty společnosti ESRI
 • Podpora formátů VFK, INSPIRE a RÚIAN

Průmysl

 • Komplexní převody velkých objemů dat
 • Data mining CAD výkresů
 • Zobrazování dat z různých zdrojů bez nutnosti převodu
 • Tvorba, úprava a zobrazení 3D dat

Telekomunikace

 • Kontrola topologie prostorových dat
 • Mapová a gridová algebra
 • Automatické plnění databází z různých zdrojů
 • Rychlé zpracování cloudových dat

Architekti

 • Automatická kontrola CAD výkresů
 • Data mining CAD výkresů a plnění databází
 • Tvorba, úprava a zobrazení 3D dat
 • Podpora formátů VFK, INSPIRE a RÚIAN