Administrativní členění

Hranice základních územních celků státu

Administrativní mapy reprezentují územní, evidenční a statistické členění státu. Mapové sady administrativního členění umožňují vytvářet sociodemografické, statistické, marketingové a obchodní analýzy podnikových databází. Jednotlivé mapové vrstvy lze využívat také ve spojení s daty statistických úřadů (census, statistická šetření, regionální databáze, publikace, analýzy, informační servis).

Vektorové vrstvy nemusí být použity pouze v původní podobě, ale můžete je využít jako základ při tvorbě vlastních regionů obchodních zástupců, nebo poboček. Vrstvy obsahují databázové informace o příslušných administrativních celcích.

Administrativní členění
Využití
Vrstvy administrativního členění se nejčastěji využívají v následujících úlohách:
 • Tvorba tematických map.
 • Základ pro geografickou vizualizaci dat, jak vlastních (obrat, spokojenost zákazníků, počet zákazníků, a další), tak externích (počet obyvatel, nezaměstnanost, průmyslová produkce, a další).
 • Tvorba vlastních regionů - vytvoření regionů obchodních zástupců, regionů pro distribuci zboží apod.

Ukázka

Datová sada obsahuje vektorové vrstvy administrativního členění pro použití v GIS softwarech. Na administrativní celky můžete podle souřadnic nebo adresy připojit svá data a použít je pro geografickou analýzu.


Administrativní členění

Hranice administrativních celků jsou skladebné. To znamená, že například kraje se rozpadají na okresy, okresy na obce atd.


Administrativní členění

Administrativní celky můžete použít pro zobrazení vlastních nebo statistických dat.

Specifikace

Česká republika

Datová sada obsahuje vektorové vrstvy administrativního členění ČR pro použití v GIS softwarech. Seznam úrovní:

 • Stát (NUTS1)
 • Regiony soudržnosti (NUTS2, 8 jednotek)
 • Vyšší územní samosprávní celky (NUTS3 - kraje, 14 jednotek)
 • Okresy (NUTS4, 77 jednotek)
 • Obce s rozšířenou působností (ORP, přibližně 200 jednotek)
 • Pověřené obecní úřady (POU, přibližně 400 jednotek)
 • Obce (přibližně 6250 jednotek)
 • Městské části (přibližně 140 jednotek)
 • Městské obvody Prahy (MOP, 10 jednotek)
 • Katastrální území (KÚ, více jak 13000 jednotek)
 • Základní sídelní jednotky (ZSJ, více jak 22000 jednotek)
Atributy

Vrstvy obsahují názvy i příslušné kódy administrativních úrovní včetně kódů a názvů navazujících nadřazených regionů.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM

Slovensko

Datová sada obsahuje vektorové vrstvy administrativního členění SR pro použití v GIS softwarech. Seznam úrovní:

 • Stát (NUTS1)
 • Regiony soudržnosti (NUTS2, 4 jednotky)
 • Kraje (NUTS3, 8 jednotek)
 • Okresy (NUTS4, 79 jednotek)
 • Obce (přibližně 2930 jednotek)
 • Územně technické jednotky (ÚTJ, přibližně 3500 jednotek)
 • Základní sídelní jednotky (ZSJ, přibližně 7200 jednotek)
Atributy

Vrstvy obsahují názvy i příslušné kódy administrativních úrovní včetně kódů a názvů navazujících nadřazených regionů. Obce, UTJ a ZSJ obsahují také status-typ regionu.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM

Ostatní země

Vzhledem k rozsáhlé síti našich partnerů v zahraničí jsme schopni zajistit administrativní mapy nejen pro sousední státy ČR, ale i z velké části zemí světa. Úroveň detailu mapových podkladů z různých zemí se může lišit.