Zastávkové uzly měst ČR

Zastávky vybraných měst ČR s doprovodnými atributy

Zastávky městské a příměstské veřejné dopravy jsou velmi zajímavým datovým zdrojem pro celou řadu analytických úloh. Veřejná doprava je vedle automobilové dopravy jedním z hlavních způsobů, jak se lidé dopravují do práce, do místa bydliště, za nákupy, zábavou apod. Zastávky jsou tedy místa, kde lidé nastupují a vystupují a kde je možné očekávat vyšší koncentraci osob.

Naše datová sada zastávkových uzlů obsahuje bodovou mapovou vrstvu, kterou je možné dodat jak v celé řadě GIS formátů, tak v běžných databázových a výměnných formátech jako je MS Excel, CSV, TXT apod. Ke každému zastávkovému uzlu je připojena celá řada atributů, jako je název zastávky, počet spojů, počet linek, typ dopravních prostředků a další.

Mapa zastávkových uzlů (zastávek MHD) v ČR
Využití
 • Primárním použitím mapy zastávkových uzlů jsou úlohy spojené s vyhledáním vhodných míst pro otevření pobočky, případně vyhodnocení atraktivity zvolené oblasti podle různých hledisek. Mapa zastávkových uzlů tak může být výborným doplňkem k sociodemografickým datům, případně dalším POI vrstvám.
 • Mapová vrstva zastávkových uzlů může být využita k samotné analýze zastávek MHD v daném městě, byť k tomu nebyla primárně vytvořena.
Zastávka vs. zastávkový uzel
 • Zastávkou MHD je obecně myšleno každé nástupiště zastávky se stejným názvem, např. Masarova (směr Starý Lískovec) a Masarova (směr Mifkova).
 • Pro účely výše uvedených analýz však mapová vrstva zastávek (jednotlivých nástupišť) není zcela vhodná. Vytvořili jsme tak vrstvu tzv. zastávkových uzlů, kde jsou všechny zastávky se stejným názvem reprezentovány jedním bodem. Souřadnice zastávkového uzlu pak odpovídají přibližnému těžišti všech zastávek se stejným názvem a k tomuto bodu jsou pak vypočteny všechny popisné atributy.
 • Vrstva zastávkových uzlů obsahuje těžiště pro všechny zastávky na území daného města, ať již se jedná o zastávky městské hromadné dopravy (MHD), příměstské dopravy, nebo dopravy mezikrajské či mezinárodní.

Atributy

Základní atributy vrstvy zastávkových uzlů

Mezi základní atributy zastávkových uzlů veřejné dopravy patří především název zastávky v oficiální podobě, zkrácený název zastávky, název a kód obce, název a kód základní sídelní jednotky a název a kód oblasti.

Zeměpisné souřadnice XY jsou uživatelům poskytovány v souřadnicovém systému WGS84 i v českém souřadnicovém systému S-JTSK.
Zastávkové uzly měst ČR - základní popisné atributy.

Zastávkové uzly měst ČR - základní popisné atributy.

Zastávkové uzly měst ČR - příklad lokalizace zastávkového uzlu Mendlovo náměstí v Brně.

Zastávkové uzly měst ČR - příklad lokalizace zastávkového uzlu Mendlovo náměstí v Brně.

Informace o spojích a linkách

Bodová mapová vrstva obsahuje kromě základních popisných atributů také celou řadu důležitých informací, které zastávkový uzel popisují z pohledu dopravní obslužnosti. Jedná se především o tyto typy atributů:

Informace o dopravních prostředcích
 • Atributy (ANO/NE) označující, zda na daném zastávkovém uzlu zastavuje příslušný dopravní prostředek (metro, tramvaj, trolejbus, autobus, lanovka, přívoz).
 • Identifikace, zda je v blízkosti zastávkového uzlu možnost přestupu na vlak.
Informace o linkách
 • Počet linek za týden celkem, počet linek v denních a nočních hodinách celkem.
 • Typ linek, které na zastávkovém uzlu zastavují (městská, městská s obsluhou příměstských oblastí, vnitrostátní, mezinárodní).
Informace o spojích
 • Počet spojů za týden celkem, počet spojů v pracovní dny a o víkendu.
 • Počet spojů na zastávkovém uzlu podle dopravního prostředku.
 • Počet spojů za týden v hodinových intervalech (0-1, 1-2, 2-3, …).
Mapa zobrazuje barevně zastávkové uzly (zastávky MHD) podle kombinace dopravních prostředků, velikost značky pak udává počet spojů celkem.

Mapa zobrazuje barevně zastávkové uzly podle kombinace dopravních prostředků, velikost značky pak udává počet spojů celkem.

Zobrazení zastávkových uzlů (zastávek MHD) podle počtu a typu linek, které na zastávkách zastavují.

Zobrazení zastávkových uzlů podle počtu a typu linek, které na zastávkách zastavují.

Speciální indexy atraktivity

K popisným atributům vrstvy zastávkových uzlů jsme navíc vypočítali několik zajímavých ukazatelů, které popisují atraktivitu daného místa z různých úhlů pohledu. Indexy jsou kalkulovány pro každou oblast zvlášť (např. Brno, Praha apod.) a nabývají vždy hodnot 0 – 100. Jednotlivé indexy je v případě potřeby možné v rámci daného města kombinovat (např. sečíst zdravotnický a školský index). Aktuálně jsou k dispozici následující indexy:

Populační index - atraktivita příslušného zastávkového uzlu z hlediska počtu bytů (a tím předpokládaného počtu bydlících osob) v blízkém okolí zastávky.
Zdravotnický index - atraktivita příslušného zastávkového uzlu z hlediska počtu a významnosti zdravotnických zařízení v blízkém okolí zastávky.
Školský index - atraktivita příslušného zastávkového uzlu z hlediska počtu a významnosti školských zařízení v blízkém okolí zastávky.
Zastávkový index - atraktivita zastávky na základě celkového počtu spojů za týden. Spoje jsou váženy podle jednotlivých dopravních prostředků. Nejvyšší váhu má metro, dále tramvaj, trolejbus, autobus, lanovka a přívoz.
Vizualizace populačního indexu (barevná škála) a zastávkového indexu (velikost kruhu). Čím tmavší červená, tím více bytů je v blízkém okolí zastávky.

Vizualizace populačního indexu (barevná škála) a zastávkového indexu (velikost kruhu). Čím tmavší červená, tím více bytů je v blízkém okolí zastávky.

Vizualizace součtu zdravotního a školského indexu (barevná škála) a počtu spojů celkem (velikost kruhu). Čím tmavší červená, tím více významnějších zdravotnických a školských zařízení je v blízkém okolí zastávky.

Vizualizace součtu zdravotního a školského indexu (barevná škála) a počtu spojů celkem (velikost kruhu). Čím tmavší červená, tím více významnějších zdravotnických a školských zařízení je v blízkém okolí zastávky.

Specifikace dat

Česká republika

Geografické pokrytí

V současné době jsou data k dispozici pro všechna krajská města České republiky (13 měst) a vybraná okresní města. Pro přesný seznam pokrytých měst nebo pokud máte speciální požadavky na vytvoření vrstvy pro konkrétní město(a), nás prosím kontaktujte.

Atributy

Datová sada obsahuje název zastávky, kódy a názvy vybraných administrativních celků, identifikaci dopravních prostředků, počty spojů a linek, typ linek, přestup na vlak a další vybrané atributy viz popis výše. Na přání Vám zašleme kompletní seznam atributů.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, otevřené formáty jako MS Excel, CSV, TXT apod. Data jsme schopni převést do celé řady jiných GIS/CAD i databázových formátů.

Souřadnicové systémy

WGS-84, S-JTSK, případné jiné po převodu na zakázku.