Mapa ČR 100x100 metrů s populací

Vektorová čtvercová síť 100x100m s počtem obyvatel

Unikátní mapová vrstva, ve které je údaj o počtu obyvatel ČR naplněný ve čtvercích o velikosti 100 x 100 metrů. Vektorová mapa pokrývá plochu celé České republiky. Analýzy s počtem obyvatel je díky této vrstvě možné provádět ve velmi detailním měřítku. Uživatelé mohou tuto vrstvu využít i pro výpočty vlastních indexů (např. penetrace, index významu apod.).

Mapa ČR 100x100 metrů s populací
Využití
Mapovou vrstvu ČR s počtem obyvatel ve čtvercích 100 x 100m je možné využít například pro:
  • Analýzy založené na počtu obyvatel, u kterých je potřebný větší detail, než poskytují nejmenší administrativní jednotky (základní sídelní jednotky a sčítací obvody).
  • Analýzy objemu potencionálních zákazníků u stávajících i nově vznikajících poboček.
  • Analýzy pokrytí obyvatelstva reklamním sdělením, nebo mobilním signálem v detailním rozlišení.

Ukázka

Datová sada obsahuje vektorovou vrstvu čtvercové sítě pro použití v GIS softwarech. V každém čtverci je naplněn počet obyvatel. K objektům je možné také připojit svá data a použít je pro geografickou analýzu.


Mapa ČR 100x100 metrů

Pomocí podrobné čtvercové sítě můžete i v rámci obcí odhalit neobydlené lokality a zaměřit se na místa, kde se lidé skutečně zdržují.


Mapa ČR 100x100 metrů

Čtvercová síť beze zbytku pokrývá území ČR. Zároveň nepřesahuje zbytečně do zahraničí, aby uměle nenarůstala velikost mapové vrstvy.

Specifikace

Česká republika

Atributy

Vrstva obsahuje údaje o počtu trvale a obvykle bydlících obyvatelích vypočítaných na základě údajů dostupných ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Doplněny jsou také identifikační údaje čtverců a nadřazených administrativních jednotek, do kterých jednotlivé čtverce spadají, informace o počtu nových bytů od roku 2012 a souřadnice levého horního rohu každého čtverce.

Mapová sada obsahuje přibližně 7 900 000 čtverců pokrývajících celé území ČR, lze ji však výrazně zjednodušit například odstraněním čtverců, ve kterých se nevyskytují žádní obyvatelé ani budovy.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

UTM